Opfriscursus reanimatie en AED in Den Burg

Het is belangrijk om regelmatig een opfris- en vervolgcursus reanimatie en gebruik AED te volgen om je vaardigheden bij te houden. Zodat je weet wat je moet doen in geval van nood!


Na het succesvol afronden van een door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvang je een certificaat hulpverlener. De afgifte van dit certificaat houdt in dat je bij het afronden van de cursus het voor de certificering benodigde niveau hebt behaald. Maar hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en/of beoefend. 
Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt echter dat het beter is met regelmaat korte opfris- en vervolgcursussen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.
Je kunt binnen 1 jaar na het volgen van een cursus een opfris- en vervolgcursus volgen. Wanneer deze periode langer dan 1 jaar is, doe je weer mee aan een basiscursus.


Stichting AED netwerk Texel organiseert een opfriscursus op zaterdag 22 juni in de TXL Sporthal in Den Burg.
Tussen 10:00 uur en 14:00 uur kun je binnenlopen en je vaardigheden oefenen.

De trainers Monique Pronk en Lia Stienstra zijn aanwezig om de procedure met je te doorlopen en je certificaat te verlengen. 
Ook is er aandacht voor de nieuwe kasten die anders geopend moeten worden.
 

Onze sponsors