Burgerhulpverlener

 

Wat is een burgerhulpverlener?


Binnen het project Burger AED is een burgerhulpverlener iemand die kan reanimeren en de AED kan bedienen. Daarnaast heeft deze burgerhulpverlener zich ook vrijwillig aangemeld voor Hartslagnu (voorheen AED alert). De meldkamer kan (na alarmering van de ambulances) nu ook een sms versturen aan de burgerhulpverlener. Deze burgerhulpverlener kan als in zijn/haar directe omgeving gereanimeerd moet worden de levensreddende handelingen starten, in afwachting van de ambulances.

 

Het gaat om een vrijwillig systeem en u verleent alléén hulp als u daartoe in staat bent. Mocht u om persoonlijke omstandigheden geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageert u niet op de oproep. U bepaalt steeds zelf of u op dat moment in staat bent hulp te bieden. Alleen als uw persoonlijke situatie het op dat moment toelaat, probeert u naar beste vermogen levensreddende hulp te verlenen. Omdat hulp bieden in een noodsituatie erg inspannend kan zijn dient u zich alleen op te geven als u gezond bent en u zich zonder klachten fors in kunt spannen.

 

Hoe kan ik burgerhulpverlener worden?


Iedereen vanaf 18 jaar kan burgerhulpverlener worden. Het is praktisch als u BHV’er of EHBO'er bent maar ook zonder opleiding kunt u zich aanmelden. In dat geval kunt u bij de Stichting AED Texel informeren naar de mogelijkheid om kosteloos een instructie voor een AED te krijgen.

 

Wanneer u in het bezit bent van reanimatiepapieren kunt u zich direct aanmelden als burgerhulpverlener via de website www.hartslagnu.nl en wordt u automatisch als burgerhulpverlener bij AED-netwerk Texel geregistreerd.

 

Advies

 

- Vraag, wanneer u in loondienst bent, svp van tevoren aan uw werkgever of hij/zij het goed vindt dat u onder werktijd weggeroepen kunt worden voor een reanimatie.

 

- Bedenk svp voor uzelf dat een reanimatie altijd een ingrijpende gebeurtenis is. Het is ook altijd de vraag wat er uiteindelijk met het slachtoffer gebeurt. De kans dat iemand het er goed vanaf brengt, neemt echter toe als zo snel mogelijk deskundige hulp wordt geboden.

 

Goed om te weten: wanneer u als burgerhulpverlener bij een reanimatie betrokken bent geweest, kunt u bij de Stichting AED Texel terecht voor deskundige nazorg.