aed-texel-banner.jpg thumb
aed_website_slide_meter.jpg thumb
aed_website_slide_vrouw.jpg thumb

Stichting AED Texel 

De stichting AED Texel heeft zich ten doel gesteld een sluitend netwerk van beschikbare AED' s (Automatische Externe Defibrillatoren) op Texel te realiseren en voldoende vrijwilligers te stimuleren en motiveren zich aan te melden als burgerhulpverlener om de AED' s te kunnen bedienen.  
 
De voor het netwerk beschikbare AED's hangen verspreid over het eiland. De Stichting AED Texel streeft ernaar dat de defibrillatoren in verwarmde kasten aan de buitenkant van bedrijven en instellingen hangen. Zo moeten ze 24 uur per dag gepakt kunnen worden wanneer iemands leven in gevaar is. 
 
Er zijn gemiddeld 18 reanimaties per jaar op het eiland. AED-netwerk Texel sluit aan op bestaande AED-netwerken die de afgelopen jaren al op de vastewal zijn opgezet.
 

Stichtingsbestuur:

Henny Festen:  Voorzitter
Wil Homan: Secretaris
Piet Bolier: Penningmeester
Betsie Verhoeven:

Contact Hartslag Nu

Albert Winter:                                                 Contacten Veiligheidsregio                                                             
 

Werkgroep 

Stichting AED Texel heeft een actieve werkgroep die voor de operationele zaken zorgt en bestaat uit:
 
  • Gemeente Texel
  • Rode Kruis Texel
  • De ambulancedienst op Texel
  • Het Texels Ondernemers Platform
  • De WMO Adviesraad,
  • De Sportraad
  • Texels Welzijn
  • Vonk Preventieservice