aed-texel-banner.jpg thumb
aed_website_slide_meter.jpg thumb
aed_website_slide_vrouw.jpg thumb

Stichting AED Texel 

De stichting AED Texel heeft zich ten doel gesteld een sluitend netwerk van beschikbare AED' s (Automatische Externe Defibrillatoren) op Texel te realiseren en voldoende vrijwilligers te stimuleren en motiveren zich aan te melden als burgerhulpverlener om de AED' s te kunnen bedienen.  
 
De voor het netwerk beschikbare AED's hangen verspreid over het eiland. De Stichting AED Texel streeft ernaar dat de defibrillatoren in verwarmde kasten aan de buitenkant van bedrijven en instellingen hangen. Zo moeten ze 24 uur per dag gepakt kunnen worden wanneer iemands leven in gevaar is. 
 
Er zijn gemiddeld 18 reanimaties per jaar op het eiland. AED-netwerk Texel sluit aan op bestaande AED-netwerken die de afgelopen jaren al op de vastewal zijn opgezet.
 

Stichtingsbestuur:

Henny Festen Voorzitter
Piet Bolier  Penningmeester
Betsie Verhoeven Contact Hartslag Nu
Albert Winter

Contact Veiligheidsregio

Hans Peerdeman                                         Bestuurslid
Monique Pronk                                            Bestuurslid
 
Wil Homan                                                   Website beheer                                                
   
 

Werkgroep 

Het netwerk van AED's en burgerhulpverleners is tot stand gekomen door samenwerking met:
 
  • Gemeente Texel
  • Rode Kruis Texel
  • De ambulancedienst op Texel
  • Het Texels Ondernemers Platform
  • De WMO Adviesraad,
  • De Sportraad
  • Texels Welzijn
  • Vonk Preventieservice