AED Netwerk steunen

 

U kunt AED-netwerk Texel steunen door burgerhulpverlener te worden of door een AED beschikbaar te stellen. U kunt het netwerk ook steunen met een gift.

 

Bijdrage 

De speciale kasten waarin de AED’s komen te hangen, kosten geld. Dat geldt ook voor de aanschaf van AED' s en het jaarlijkse onderhoud van het netwerk. Uw gift steunt het netwerk en draagt ertoe bij dat de AED’s 24 uur per dag beschikbaar zijn als hulp moet worden geboden.

 

U kunt uw gift overmaken naar: 

Stichting AED Texel
Den Burg
Rabobank rekeningnummer: 1774.88.921

 

We danken u hartelijk voor uw bijdrage!