AED aanschaffen

 

Wanneer u voor uw bedrijf of privé een AED wilt aanschaffen, kunt u contact opnemen met:

 

Vonk Preventieservice
Schilderweg 253
1792 CJ Oudeschild
Tel: 314928