aed-texel-banner.jpg thumb
aed_website_slide_meter.jpg thumb
aed_website_slide_vrouw.jpg thumb

Welkom bij het AED burgernetwerk Texel

 

 

 

 
Sinds maart 2013 is het AED Burgernetwerk Texel aangemeld bij het landelijke AED netwerk. Doel is om een sluitend netwerk van beschikbare AED’s (Automatische Externe Defibrillatoren) op Texel te realiseren. Daarnaast is het van belang dat voldoende vrijwilligers zich aanmelden als burgerhulpverlener om de AED’s te kunnen bedienen.
 

Hoe werkt het? 

De voor het netwerk beschikbare AED’s hangen verspreid over het eiland. Deze moeten ten alle tijden beschikbaar zijn. Het aantal beschikbare vrijwilligers dat bij een hartstilstand een AED kan bedienen, is van groot belang: hoe meer, hoe beter. Word burgerhulpverlener.
 

Dekking

Om een volledig dekkend netwerk op het eiland te hebben, moet binnen de bebouwde kom in een straal van 300 meter een AED beschikbaar zijn. Buiten de bebouwde kom is een straal van 1000 meter gangbaar. Ook hier geldt: hoe meer AED’s, hoe beter. 
 

Help mee!

Meld u aan als vrijwilliger (BHV/EHBO) bij het AED burgernetwerk via www.hartslagnu.nl of meld u aan voor de gratis AED instructie voor particulieren bij stichting AED Texel. Of wilt u voor uw bedrijf of privé een AED aanschaffen? Neem contact met ons op.
 

Handig om te weten!

Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe te handelen bij iemand met een ICD.

www.hartstichting.nl/behandelingen/ICD

 
 
                                  Nieuwsbrief 1. AED netwerk 
Eerste editie:
Hierbij de eerste editie van de nieuwsbrief AED netwerk op Texel, waarmee wij alle vrijwilligers binnen het ‘Hartslag-Nu’ netwerk op de hoogte willen houden van de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van het AED netwerk waar u als vrijwilliger deel van uit maakt.

Wij willen jaarlijks 2 edities aan u versturen, zo blijft u actueel op de hoogte van de ontwikkelingen in het AED netwerk. Daarnaast blijft u natuurlijk op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief van HartslagNu.

AED Texel:

Wij zijn op Texel met het AED netwerk gestart in 2013 met 83 vrijwilligers en 50 AED’s op strategische posities op Texel, dit netwerk heeft zich inmiddels in de afgelopen jaren 53 keer bewezen, waarbij u als vrijwilliger een grote bijdrage heeft geleverd. Ook zijn het aantal AED’s uitgebreid naar 65.

Wij willen u graag actief houden in het AED netwerk omdat uw bijdrage hieraan zijn meerwaarde inmiddels heeft bewezen. In 2016 zijn er 254 vrijwilligers opgeroepen vanaf 2013 zijn er inmiddels 908 vrijwilligers oproepen geweest waar u en uw medevrijwilligers prachtige resultaten hebben laten zien.

Inzet:

Landelijk blijkt ook de inzet van vrijwilligers in het AED netwerk van ‘Hartslag-Nu’ steeds meer van meerwaarde te zijn, en nemen de overlevingskansen na inzet AED gelukkig toe.

Zie bijgevoegd artikel NH dagblad.

Niet meer opgeroepen:

Van sommige vrijwilligers onder u blijkt echter ook helaas de inschrijving inmiddels ‘verlopen’ te zijn, als het goed is bent u hierover door ‘Hartslag-Nu’ inmiddels per SMS geïnformeerd.

Het verlopen van uw registratie kan verschillende redenen hebben, zo kan het zijn dat u bent vergeten uw nieuwe training te activeren, een andere telefoonnummer of emailadres heeft, maar het kan ook zijn dat u uw training niet tijdig hebt kunnen volgen waardoor uw aanmelding is verlopen.

Texel heeft de hoogste dekking graad qua AED en vrijwilligers in de kop van Noord-Holland. Daar zijn wij trots op en dat willen wij graag behouden en liever nog uitbreiden.

 Registratie:

Soms lukt het niet om uw registratie te verlengen.

Als wij u kunnen helpen uw registratie weer te activeren, òf u kunnen ondersteunen in het volgen van een AED (herhaling) training, dan horen we dat graag.

Aanmelding van uw inschrijving bij of nieuwe training gegevens kan via de site van ‘Hartslag-Nu’,

of voor hulp via info@aedtexel.nl voor informatie Betsie Verhoeven 06-20137627.

Binnenkort (maart) starten wij met nieuwe trainingen, hou hiervoor onze website www.aedtexel.nl in de gaten.

Met de geweldige inzet als vrijwilligers zoals u kunnen we het AED netwerk in de toekomst operationeel houden en maken we echt het verschil.

Bestuur Stichting AED Texel, Piet Bolier, Henny Festen, Wil Homan, Albert Winter en Betsie Verhoeven.

 

Trainingsavonden voor burgerhulpverleners AED en nieuwe vrijwilligers.

 

Sinds april 2013 heeft Texel een AED netwerk. Hiervoor hebben zich inmiddels ruim 300 vrijwilligers aangemeld en hangen er verspreid over Texel  63 AED’s buiten in verwarmde kasten,  zodat deze 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar zijn om te worden ingezet bij een  reanimatiemelding.

Sinds de start van het AED project op Texel is er 53 maal een oproep geweest voor de inzet van een AED en zijn er vrijwilligers via SMS alarmering  opgeroepen.

Om te zorgen dat dit mogelijk blijft moeten  de huidige vrijwilligers getraind worden  en nieuwe vrijwilligers worden opgeleid. .

Het is echter niet toegestaan om de gegevens van burgerhulpverleners uit HartslagNu te gebruiken voor het aanbieden c.q. attent maken op reanimatiecursussen, deze verantwoording ligt bij de vrijwilligers zelf.

De gegevens uit HartslagNu waar u zich heeft aangemeld mogen enkel worden gebruikt voor het alarmeren en voor het versturen van informatie (bijv. nieuwsbrief van HartslagNu) over ontwikkelingen rondom burgerhulpverlening.

Ontvangt u een mailtje van HartslagNu dat uw training verloopt meldt u dan aan bij info@aedtexel.nl voor een training.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via info@aedtexel, wij helpen u graag verder met aanmelden bij HartslagNu en zorgen dat u een training krijgt.. 

Als u een training volgt via AED netwerk Texel bent u verplicht u aan te melden bij HartslagNu en in het bezit te zijn van een mobiele telefoon,

anders worden de kosten van de training bij u in rekening gebracht.

Vrijwilligers die via al in het bezit zijn van een geldig diploma kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij www.HartslagNu.nl